Libros > Ciencias Humanas > La llengua perifèrica
Portada de La Llengua Perifèrica

La Llengua Perifèrica

Autores:Marzà Ibàñez, Anna; Prats Rodríguez, Ana M.;
Categoría:Ciencias Humanas
ISBN: 9788497666329
Eumo Editorial SAU nos ofrece La Llengua Perifèrica en catalán, disponible en nuestra tienda desde el 18 de Junio del 2018. Amplia tus conocimientos con este libro de ciencias humanas, perfectamente adaptado para todos los lectores por su cuidado contenido. Este libro cuenta con un total de 288 páginas , unas dimensiones de 22x14 cm (1).
Leer argumento »
Ver todas las novedades de libros »

Argumento de La Llengua Perifèrica

Aquest és el primer estudi comparatiu dels sistemes televisius en llengua catalana. El llibre s'estructura en dues parts: la primera presenta la descripció macrotextual d'aquests sistemes, i la segona analitza, en l'àmbit microtextual, productes audiovisuals concrets del valencià i el balear. Amb un plantejament teòric i metodològic molt rigorós, La llengua perifèrica examina la complexitat dels sistemes i els seus condicionants legals, socioeconòmics, lingüístics i professionals i de quina manera aquests condicionants influeixen en les decisions dels traductors. S'adreça, doncs, a docents i a investigadors de l'àmbit de la traducció audiovisual, com també als professionals dels mitjans audiovisuals, especialment els responsables dels processos de doblatge.0
Ultimacomic es una marca registrada por Ultimagame S.L - Ultimacomic.com y Ultimagame.com pertenecen a la empresa Ultimagame S.L - Datos Fiscales: B92641216 - Datos de Inscripción Registral: Inscrita en el Registro Mercantíl de Málaga, TOMO: 3815. LIBRO: 2726. FOLIO: 180. HOJA: MA-77524.
2003 - 2019, COPYRIGHT ULTIMAGAME S.L. - Leer esta página significa estar deacuerdo con la Política de privacidad y de uso