Libros > Ciencias Humanas > Pedagogía > Ètica de l"acció: Escola Comarcal Puigcerver (1968-1983)
Portada de ètica de L"acció: Escola Comarcal Puigcerver (1968-1983)

ètica de L"acció: Escola Comarcal Puigcerver (1968-1983)

Autor:Ferré i Trill, Xavier;
Categoría:Pedagogía
ISBN: 9788491910299
Publicacions de l"Abadia de Montserrat, S.A. nos ofrece ètica de L"acció: Escola Comarcal Puigcerver (1968-1983) en catalán, disponible en nuestra tienda desde el 28 de Enero del 2019. Amplia tus conocimientos con este libro de ciencias humanas, perfectamente adaptado para todos los lectores por su cuidado contenido. Este libro cuenta con un total de 216 páginas , unas dimensiones de 19x13 cm (1).
Leer argumento »
Ver todas las novedades de libros »

Argumento de ètica de L"acció: Escola Comarcal Puigcerver (1968-1983)

L’estudi sobre els orígens de l’Escola Puigcerver (1968) se centra en quatre eixos primordials: a) la funció fonamental que hi tingué l’associacionisme cristià de base —la JARC— des de les tesis del cristianisme d’intervenció social derivades del Concili Vaticà II; b) la situació del centre escolar en una perifèria urbana com a cohesionador territorial a partir de la comunicació educativa entre la població periurbana i de l’interior del Baix Camp i l’alumnat del medi urbà, en una conjuntura de canvi demogràfic; c) la crisi cíclica de l’educació vigent com a conseqüència, en part, de l’«oblit» de la trajectòria d’una idea educadora que es concreta en el fet més evident: el desenvolupament és superior al creixement, i d) el programa comunitari de l’escola, basat en el convenciment que l’educació mai no ha de restar «aïllada» d’un projecte de construcció nacional.0
Ultimacomic es una marca registrada por Ultimagame S.L - Ultimacomic.com y Ultimagame.com pertenecen a la empresa Ultimagame S.L - Datos Fiscales: B92641216 - Datos de Inscripción Registral: Inscrita en el Registro Mercantíl de Málaga, TOMO: 3815. LIBRO: 2726. FOLIO: 180. HOJA: MA-77524.
2003 - 2019, COPYRIGHT ULTIMAGAME S.L. - Leer esta página significa estar deacuerdo con la Política de privacidad y de uso