Libros > A Lenda do Oco Durmido
Portada de A Lenda Do Oco Durmido

A Lenda Do Oco Durmido

Autor:Washington Irving;
Categoría:
ISBN: 9789698695927
Mollusca Press nos ofrece A Lenda Do Oco Durmido en gallego, disponible en nuestra tienda desde el 16 de Junio del 2019.
Leer argumento »
Ver todas las novedades de libros »

Argumento de A Lenda Do Oco Durmido

El cre que as historias de fantasmas e as historias de bruxería que escoitou e leu. Está particularmente impresionado co conto dun cabaleiro sen cabeza espectral que dixo para asombrar a zona. Crane tamén é mercenario; xulga cunha moza local principalmente porque é a filla dun agricultor rico e espérase que reciba unha gran herdanza. Abraham é un rival, un favorito local e un cabaleiro irreflexivo que a miúdo xoga trucos no mestre da escola. Despois dunha noite, mentres andaba de casa nunha festa na casa do Katrina, de súpeto está asustado por un xinete sen cabeza fantasmal ...0

Ultimacomic es una marca registrada por Ultimagame S.L - Ultimacomic.com y Ultimagame.com pertenecen a la empresa Ultimagame S.L - Datos Fiscales: B92641216 - Datos de Inscripción Registral: Inscrita en el Registro Mercantíl de Málaga, TOMO: 3815. LIBRO: 2726. FOLIO: 180. HOJA: MA-77524.
2003 - 2019, COPYRIGHT ULTIMAGAME S.L. - Leer esta página significa estar deacuerdo con la Política de privacidad y de uso